בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

תיעוד מפגשים

תיעוד מפגש

תאריך: 19.1.04
נושא המפגש: מודעות למחזור והגברת איסוף בקבוקים.
מקום: רחבת כיתות א'
כותבת הפרוטוקול: ליאור (ו4)
שוחחנו על איסוף מיכלי השתייה, החשיבות, היתרונות לסביבה והרווח הכלכלי. בדקנו את הכמויות שאספנו עד כה, ומה יש באפשרותנו לעשות כדי להגביר את כמות איסוף מיכלי השתייה.
הקבוצה קיבלה מידע אודות התחרות המתקיימת על ידי ארגון אל"ה האוסף את מיכלי השתייה.
התחרות התחילה בתאריך ה- 1.1.04 ותסתיים בתאריך ה- 5.6.04.
במסגרת התחרות זוכים 3 המקומות הראשונים, כל חודש בשובר זיכויי ליום נסיעה באוטובוס.
במפגש נשאלה השאלה איך להגביר את איסוף מיכלי השתייה?
הפתרונות שהועלו הם:
* שהמנהיגים הסביבתיים, אנחנו, נביא בקבוקים ונשמש דוגמא.
* להכין כרזות ללוח המודעות הבית ספרי ולכיתות.
* לעבור מבית לבית ולבקש את עזרת התושבים באיסוף בקבוקים (אחת לשבועיים).
* להכין סרט בנושא מחזור.
* להכין תחפושת מקורית בנושא. אותם ילדים שיביאו בקבוקים ויתחפשו יעמדו ברחבי חצר בית הספר כפסלים סביבתיים אנושיים המשדרים מחזור.
החלטות:
* בשבועות הקרובים, 3 פעמים בשבוע, מנהיג סביבתי אחד יתחפש לפסל סביבתי.
משימות לחשיבה:
1) לאתר רעיונות נוספים לפרסום ולעידוד איסוף בקבוקי מחזור.
2) לחשוב על תחפושת מעניינת למפגש הבא.
3) להביא בקבוקים של ליטר וחצי עבור התחפושות.
 

מנהיגים סביבתיים - סיכום פגישה מס' 1

תאריך המפגש: 9.10.03

נושא המפגש: הכרות
מקום:
בתחילת המפגש נערכה היכרות של נציגי קבוצת המנהיגים הסביבתיים.
בהמשך, הצוות המוביל שיתף את קבוצת המנהיגים הסביבתיים לגבי פעילותה של הרשת הירוקה והיעד המרכזי של הרשת במהלך שנת הלימודים תשס"ד: הקמת קבוצת מנהיגות ילדים, פיתוח הקבוצה בנושאים סביבתיים ופעילות הקבוצה בנושאים אלו. כמו-כן הוצגה לקבוצת המנהיגים הסביבתיים התכנית השנתית ברשת הירוקה.
הרשת הירוקה השנה בנתה תתי רשתות. מפגשי תתי הרשתות יתקיימו שלוש פעמים בשנה.
תתי הרשת יהוו קבוצות עניין בנושאים סביבתיים משותפים ויפעלו תוך כדי דיאלוג וירטואלי וממשי.
בתת הרשת שלנו חברים נציגי בית-ספר "אורנים" מרמת-השרון ונציגי בית-ספר "רוזן" מראשון-לציון.
במהלך שנת הלימודים יתקיימו שלושה מפגשים של קבוצות המנהיגים הסביבתיים. המפגשים יתקיימו בבתי-הספר ובכל מפגש יארח בית-ספר אחר. המפגש יהיה באורך של יום לימודים.
הדילמה שנבחרה לדיון במהלך השנה היא פיתוח מול שימור בתכנון עירוני.
לסיכום המפגש הראשון התבקש כל אחד מהמנהיגים הסביבתיים להציג במשפט אחד:
מהי סביבה עבורו?
יובל – משהו שאני אוהב וצריך לשמר.
אייל – סביבה מקום שאנחנו חיים בו.
אלה – משהו שאני אוהבת, קשורה אליו, חיים בו וצריך לטפח אותו.
ירדן – כולם מכירים אותו.
עומר – הבית של בעלי-החיים ובני האדם.
סיוון – איפה שאנחנו נמצאים וחיים, זה מה שסיבבנו.
זוהר – חיים, מקום שאני גרה בו.
אביב – מקום מבלעדיו לא היינו נמצאים ברגע זה.
נתיב – אנחנו צריכים לדאוג לה.
נווית – צריך לדאוג לה, נמצאים בה, וחשוב לטפח אותה.
ניב – צריך לא לזהם וחשוב לשמור עליה.
נועה - מקום שאני גרה בו. מקום שצריך לדאוג לו ולא ללכלך אותו.
זיו – חיים, משפחה ועולם.
המנהיגים הסביבתיים התבקשו לחשוב במהלך חופשת הסוכות על לוגו, סמל לקבוצה ולהביא את הרעיונות למפגש הבא.
מקוות להמשך עבודה פורייה ומהנה
אהובה וימית