הישגים

מקום ראשון בתחרות הממוחשבת של מצעד הספרים לכיתות ד'-ו'
* מקום שלישי בתחרות הממוחשבת של מצעד הספרים לכיתות א'-ג'
* מקום שלישי בתכנית ה"גלוב"
* מקום ראשון בתחרות הארצית "קיימות" של משה"ח
* בעשרת הראשונה בתחרות "אוצרות הסביבה" של אינטל, דן חמיצר והמשרד לאיכות הסביבה
כיתה ד'-1, ו'-3.