הפצת הידע

* השתתפות והנחייה בכנס "למידה חוץ כיתתית חוץ בית ספרית שהתקיים במכון דוידסון והנחייה
במושב.
* השתתפות בכנס השנתי הארצי "הכדור בידינו" באשדוד.
* השתתפות ביום העיון השנתי לחינוך סביבתי במערכת החינוך, "יירוק הקמפוס"- הטמעת עקרונות
הקיימות וההשלכות במישור החינוכי, במכלל האקדמית בית ברל.
* השתתפות ביום עיון "אתגר השילוב על פני הרצף – חדשנות חינוכית ניסויית בעלת השפעה חברתית",
בכפר ירוק.
* השתתפות ביום עיון ארצי למנהלים מטעם גף ניסויי, משרד החינוך, במעלה החמישה.
* השתתפות בכנס "שונות" של למדע, באוניברסיטת תל-אביב.
* השתתפות בתחרות "קיימות" של משרד החינוך והתרבות.