חברת הילדים

חברת הילדים נבחרת בכל תחילת שנת לימודים בתהליך בחירות דמוקרטי. מטרת כל הקבוצות שבחברת הילדים לפעול לרווחת תלמידי ביה"ס והקהילה. בכל הקבוצות מתמקדים בנושא של ערכים: מנהיגות, אחריות, מעורבות ופיתוח תחושה של שייכות ועשייה.
הקבוצות שפועלות השנה :
* מועצת תלמידים – מנחה הגב' אביטל יעקובי
* נוער שוחר בעלי-חיים – מנחה הגב' גולדי לב
* נאמני מחשב – מנחה הגב' טובה גרוס
* נאמני מחזור – מנחות הגב' מלכה רוטשילד, הגב' ימית ברנס
* תזמורת חליליות – מנחה הגב' דבורה הירש
* מנהיגים סביבתיים – מנחה הגב' אהובה רבינזון
* חונכות ילדי הגן – מנחה הגב' אורית ברג
* חונכות ילדי "אבן חן" – מנחה הגב' אורית ברג
* נאמני ספרייה- הגב' שרון בבלי