חברת הילדים

חברת הילדים נבחרת בכל תחילת שנת לימודים בתהליך בחירות דמוקרטי. מטרת כל הקבוצות שבחברת הילדים לפעול לרווחת תלמידי ביה"ס והקהילה. בכל הקבוצות מתמקדים בנושא של ערכים: מנהיגות, אחריות, מעורבות ופיתוח תחושה של שייכות ועשייה.
הקבוצות שפועלות השנה :
* מועצת תלמידים - מנחה הגב' אורנה אברהם
* נוער שוחר בעלי-חיים – מנחה הגב' גולדי לב
* נאמני מחשב – מנחה הגב' אהובה רבינזון
* נאמני מחזור (א'-ג')- הגב' מלכה רוטשילד
* נאמני מחזור (ד'-ו') – הגב' ימית ברנס
* תזמורת חליליות- מנחה הגב' דבורה הירש
* מנהיגים סביבתיים – מנחה הגב' יהלום לוי
* חונכות ילדי הגן – מנחה הגב' אורית ברג
* אוצרי אמנות – מנחה הגב' יהודית יטאח
* נאמני ספריייה – הגב' עדנה עזריאלי