בוקר אקולוגי

ארגון ההוראה למידה:

ההוראה-למידה התקיימה ב-23 קבוצות למידה הטרוגניות ורב גילאיות.
כיתות א'-ב' למדו בכיתות האם עם המחנכות.
הנחיית הקבוצות נעשתה על-ידי כל צוות המורים בביה"ס.
ההוראה בקבוצות כללה ארבעה נושאים: שאלת המחקר, הליכה ירוקה, שטחים פתוחים, שימוש מושכל בניילון ובנייר.
דרכי הוראה למידה: הוראה למידה החוץ בית-ספרית, הקניית ידע, התנסות ועשייה.
נושאים מרכזיים:
שאלת המחקר- דיון בשאלת המחקר והתלבטות בצוות המורים בשימוש בצירוף "אחריות ציבורית".
הליכה ירוקה- הליכה ברגל לביה"ס מקדמת את בריאותו ורווחתו של הילד ומסייעת לשמור על איכות החיים והסביבה במקום המגורים (הורדת עומס התנועה, זיהום האוויר ומהירות הנסיעה בקרבת בתי-ספר).
שטחים פתוחים- יער קהילתי בראש-העין- טיפוח הזיקה של הקהילה ליער ראש-העין, שטח פתוח באמצעות פעילות נופש ופנאי והכרות עם מגוון המינים שביער.
פסולת מוצקה - הפחתת שימוש בניילון ובנייר - הבנת ההשפעות של השימוש בחומרים: ניילון ונייר על הסביבה והבנת הצורך להפחית את השימוש בהם למען עולם מקיים.
פיתוח וטיפוח אתר "אבן העזר"- טיפוח וחיזוק הקשר ליישוב, למדינה, לעם ולתרבות באמצעות פיתוח בר-קיימא.