תאור הניסוי

שאלת המחקר- דיון בשאלת המחקר, החלפת הביטוי "אחריות ציבורית" ב"אחריות קהילתית".
קיימות מהי? - השקפת עולם דמוקרטית אופטימית, ששמה במרכז את כבוד האדם וחירותו מתוך הבנה עמוקה שכולנו חלק ממארג החיים המזין ומקיים את כל היצורים על פני כדור הארץ.
סקר שכונתי: קיימות-הרגלי מחזור:
הסקר נערך בקרב 939 מתושבי העיר, 399 מהם היו גברים ו- 540 היו נשים. כ- 86% מהנשאלים היו בטווח הגילאים 15–50.
המלצות:
1. רצוי לבצע הסברה בקרב תושבי ראש העין בנושא מחזור וזאת מתוך הנחת יסוד שמודעות לנושא תשפיע באופן ישיר על תרבות הצריכה והמחזור של התושבים.
2. מומלץ לקיים תהליכי הוראה למידה בנושא במערכת החינוך העירונית, מתוך הנחה שילדים משפיעים על הוריהם ומשנים דפוסי התנהגות אצל מבוגרים.
3. חשוב לפרסם בכל אמצעי התקשורת העירוניים מידע על כלובי המחזור: מיקום, פינוי, גורם מפנה, לאן מפנים, למה משמש לאחר מכן?
4. רצוי לעודד אנשים להגיע לכלובי המחזור בהליכה רגלית.
5. בנוסף התקיימו תהליכי הוראה למידה בנושאים: פסולת, חגיגות ל"ג בעומר- זיהום אוויר
ארגון ההוראה למידה:
ההוראה-למידה התקיימה ב-23 קבוצות למידה הטרוגניות ורב גילאיות. כיתות א'-ב' למדו בכיתות האם עם המחנכות. הנחיית הקבוצות נעשתה על-ידי כל צוות המורים בביה"ס. ההוראה בקבוצות כללה ארבעה נושאים: שאלת המחקר, קיימות, שטחים פתוחים-פארק איילון, נחלת הכלל-חוק החופים, נחל רבה- טיילת צלילי המוסיקה.
דרכי הוראה למידה: הוראה למידה חוץ כיתתית, חוץ בית-ספרית, הקניית ידע, מיומנויות, התנסות ועשייה בתחומי הסביבה עם ולמען הקהילה.