הפצת הידע

תהליכי הוראה למידה לילדי גני הילדים במהלך שנת הלימודים בנושא פסולת מוצקה:
מחזור- "רצפים בדרך הטבע" וביקורם בבית הספר.
* מפגש עם נציגי העירייה, הרשת הירוקה (אפק, צורים, נופים) העירונית שבו הוגש לראש העיר
דוח המים שנכתב ע"י התלמידים.
* השתתפות בוועדה המשותפת של משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה לבניית תוכנית הוראה
למידה בתחום החינוך הסביבתי.
* פרסום באמצעות עיתונים: ידיעות פ"ת, הארץ 20.11.08, "הד החינוך" 2008, שיעור חופשי תשס"ט.
* פרסום באמצעות ראיונות באמצעי התקשורת: ארז שטיין (כיתה ג') וים כהן (כיתה ה')
לתכנית הטלוויזיה על הבוקר ב 23.4.09, יוני כהן ושקד ברונר כיתה ה') לתכנית הטלוויזיה
ערב חדש ב 23.4.09, דפנה לרשת אלף, לגלי צה"ל כתבה בערוץ 10 "בתי ספר ירוקים" תארה
את בי"ס "אפק".
* הנחיית סדנה בכנס העשור של מרכז השל, נמל תל-אביב, 17.12.08