בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

תוצרים בהיבט בית ספרי

הגדרה בית ספרית- קיימות
דגם/מודל אפקולוגי
הפקת חומרי הדרכה (מגדיר צמחים עירוני)
שדרוג מערכת איסוף מי הגשם
עיצוב סביבה המתארת את מרכז אפקולוגי
מקום רביעי (ארצי) במיחזור מכלי משקה
מקום שלישי (ארצי) בתכנית ה"גלוב" – איסוף ותיעוד נתוני מטראולוגיה
שיעורי בוקר אקולוגי
15 קבוצות עניין בחברת הילדים (כ- 300 תלמידים הפועלים לאחר שעות יום הלימודים).
מפגש עם חתן פרס נובל, פרופסור דן שכטמן,
תכנית "רצפים בדרך הטבע"-
חזרה למעלה