בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

תוצרים בהיבט עירוני

שולחנות עגולים שיח ארצי שהתקיים גם בראש העין,
יריד קיימות עירוני שהתקיים באפק
יום כדור הארץ בעיר ראש העין
כנס עירוני "הפרדה במקור"
שימור אתרים ברה"ע – טקס הסרת הלוט
טקס השקה "הפרדה במקור" במעמד השר להגנת הסביבה
תכנית "נתיב האור", מפגשי תלמידים ברמה עירונית, כנס שנתי ארצי,
חזרה למעלה