בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

שותפיות

שותפויות:
קק"ל, תאגיד המים "עין אפק", מהפך בפח, הפרדה במקור, ועדת שימור אתרים, ועדת איכות סביבה, אביב תעשיות, ידידים, ארגוני המחתרות- דור ההמשך, ליונס, רשת ירוקה, מרכז השל, פורם חוקרי חינוך, צוות תכנית השרים,המשרד להגנת הסביבה.
 
פגישת עבודה עם קק"ל, תכנון שנתי
פגישות עבודה ושותפות עם הצוות העירוני של "מהפך בפח",
פתיחת סדנה לתלמידי תיכון "בגין" בנושא מהפך בפח,
פעילות שוטפת בגינה הקהילתית ע"ש עידו גרבובסקי ז"ל עם ילדי אקים
פגישות עבודה עם נציגי מרכז השל ומכון כרם בנושא "כשפרקטיקה פוגשת ידע"
השתתפות בפורם חוקרי חינוך ארצי