בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

כנסים וארועים

כנס חינוך סביבתי, טבע עיברי רעננה
כנס גלוב ארצי, רחובות
הרצאה וסדנה בבי"ס "שריד", רחובות
כנס החינוך הסביבתי
מפגש פורם חוקרי סביבה באפק
חזרה למעלה