כנסים וארועים

כנס חינוך סביבתי, טבע עיברי רעננה
כנס גלוב ארצי, רחובות
הרצאה וסדנה בבי"ס "שריד", רחובות
כנס החינוך הסביבתי
מפגש פורם חוקרי סביבה באפק