תוצרים בהיבט בית ספרי

תוצרים ברמה בית ספרית:
הפקת חומרי הדרכה (משחק הכחדת מינים)
פיתוח מוזיאון מורשת-
פיתוח וטיפוח חצר הקיימות- שילוט
מפגשים עם עיתונאיים: ישראל חופי, דנה ויילר
כתיבת מדור קבוע במקומון עירוני
יום הניקיון הבינלאומי
תערוכה "האחר הוא אני", במשרד החינוך
סדר טו בשבט
סדר פסח בית ספרי
יום משפחה בשיתוף בוגרי בית הספר והורים
שוק קח-תן תחפושות
יריד ספרי לימוד
יום מערכת בית ספרי בנחל רבה
תהליך הוראה למידה סיפורו של חפץ, תערוכה סדנה משותפת הורים וילדים
מופע כישרונות מחזור
מקום שני (ארצי) בתכנית ה"גלוב" – עבודת חקר משותפת עם בי"ס נווה מדבר
מקום שני, חידון התנ"ך העירוני,
זכיה של התלמיד עומר נרקיס בתחרות כתיבת סיפורים
תכנון תכנית שנתית, בוקר אקולוגי, 4 עקרונות בקיימות: ידע, עשייה, חשיבה לטווח
רחוק, חשיבה ביקורתית, נחל רבה- חקר מקרה