תוצרים בהיבט עירוני

תוצרים ברמה עירונית:
יום כדור הארץ בעיר ראש העין
שימור אתרים ברה"ע – טקס הסרת הלוט
סיור באתריה ונופיה של העיר
טיול מוסיקלי בשביל הפריחה
אהבת העיר והארץ בשיר ובמכחול
סיור עששיות ביער קהילתי ראש העין