כנסים ואירועים

למידה והפצה באמצעות כנסים:
כנס ערי חינוך, בניין אלקטרה, בית גוגל, 21.01.14
כנס סטודנטים מצויינים בחינוך, מכללת כדורי, 20.03.14
מפגש של עמיתי סביבה-מכון השל, עם פרופסור דיויד אור, במועצה לישראל יפה, 14.04.14
כנס החינוך הסביבתי, מכללת הקיבוצים, 9.04.14
כנס פרויקטים בין לאומיים, מכון וייצמן, 14.5.14
כנס "כיתות 2021" של רשת ערי חינוך, בת ים, 20.05.14
מפגש פורם חוקרי חינוך סביבתי, במכללת הקיבוצים 11.2.14, באוניברסיטת בר אילן, 8.07.14
כנס מרחבי חינוך ובחירת הורים מבוקרת, כפר המכבייה, 3.07.14
ראיון של התלמיד עומר נרקיס לאתר גלים בעקבות הזכייה בתחרות הכתיבה הארצית, 16.6.14