בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

עולם מעשה ידי אדם

מבוא:

החיפוש אחר משאבים והדרכים לספק את צרכי האדם והחברה הביאו לשינוי הסביבה הטבעית וייצרו סביבה מלאכותית – עולם מעשה ידי אדם. יכולתו של האדם לנצל את סביבתו לצרכיו הביאה לפריחה ושגשוג של המין האנושי על חשבון מינים אחרים וחייבה אותו לשכלל את שיטותיו ולהשביח את אמצעיו, ובמאמץ שכלי להתגבר על הידלדלות המשאבים בסביבתו הטבעית. התפתחות זו באה לידי ביטוי בפיתוח טכנולוגי מואץ. פיתוח מואץ זה ביסס את הגישה שהטכנולוגיה היא אוסף של כלים מתוחכמים או שהיא ענף יישומי של המדע. גישה זו מתעלמת מראיית הטכנולוגיה כתחום דעת שבמרכזו ניצבת התבונה האנושית המשלבת יכולות חשיבה: יכולת אנליטית ויכולת של פתרון בעיות, יחד עם מיומנויות מיוחדות של תכנון וביצוע. בנוסף חשיבות רבה היא לעובדה שתחום דעת זה מתבסס על קשרי גומלין עם תחומי דעת אחרים.
 

נושאים מרכזיים:

מושגי יסוד ומהות הטכנולוגיה
אפיון תהליך טכנולוגי בתכנון ופיתוח של פתרון תיאורטי או פיזי (כגון מוצר או מערכת) החל מאיתור הצורך ועד לתוצר המוגמר
שלבי יסוד בתהליך הטכנולוגי: איתור הצורך, הגדרת המטרה, דרישות תפקודיות (של מוצר או מערכת), תיכון ותכנון פתרונות אפשריים, בחירת פתרון אופטימלי, בדיקת הפתרון בשלב ניסיוני ושיפורו, מימוש הפתרון, הערכתו ויישומו. שלבי יסוד אלה כרוכים בהפעלת שיקולים כלכליים, מדיניים, תרבותיים, חברתיים, דתיים, ערכיים, בטיחותיים, אסתטיים וסביבתיים.
אפיון מערכת טכנולוגית כמכלול של מרכיבים הפועלים במשותף על-פי מטרה מוגדרת תוך התייחסות לתפקודה ולפעולות היסוד של המערכת: קלט, עיבוד, פלט, בקרה ומשוב.
ההשפעות החיוביות (שיפור איכות החיים) והשליליות (פגיעה בסביבה שיש לטכנולוגיה על החברה. שימוש בטכנולוגיה כדי למנוע השפעות שליליות או כדי לצמצמן תוך התייחסות להשלכות הערכיות הנובעות משימוש באמצעים הטכנולוגיים שהם תוצריה של החברה האנושית.
 

מושגים:

לכיתה ד: מלאכותי, צרכים קיומיים: כסות, מחסה, רבייה, סביבה טבעית, סביבה מלאכותית, מוצרים, מערכת טכנולוגית: קלט (מידע, אנרגיה וחומרים) הדרושים לקבלת פלט רצוי. רובוט: ביצוע ובקרה,
לכיתה ה'-ו': מוצר טכנולוגי, כוח הקיטור, מקורות אנרגיה, תהליך טכנולוגי, תכנון, צורך, כדאיות, התכנות, תכנון, עיצוב, ייצור, עיבוד, בקרת איכות, שיווק, פרסום, מכירה, אריזה, צרכנות נבונה, מכונות, מהפכה תעשייתית,
 

ספרי יען ויעץ:

בשביל המוצרים, מט"ח
מה באריזה, מט"ח
מעשה במחשבה תחילה, מט"ח
כחומר ביד היוצר, מירה משולם, יפה ספיר, רכס,
עולם של חומר, ת"ל, משרד החינוך והתרבות, 1998