רצפים בדרך הטבע

ראציונל 

 
יצירת תוכנית התקשרות מטרימה בין ילדי הגנים לבין בית הספר, תוכנית המשתמשת בתכנים ונושאים מסביבתם הקרובה של הילדים, ואשר משתמשת ב"שפת מושגים" המושרשת בבית הספר, וזאת על מנת ליצור תהליך הסתגלות יעיל וטבעי עם עליית התלמידים לכיתה א'.
בניית תוכנית חונכות המשכית של ילדי כיתה ה' השנה (ו' של שנה הבאה) את המחזור הצעיר. תוכנית שתעמיד בפניהם אתגר של מחויבות מתמשכת המפתחת אחריות אישית וזיקה למקום, לסביבה ולקהילה בה אני חי.
הפעלת פעילות משותפת בסביבה בה אנו חיים (הגנים, בית הספר, אבן העזר...) אשר תגביר בקרב תלמידי בית הספר והגן את תחושת השייכות ואת מודעותם לנושאי איכות הסביבה.
התנסות משותפת בפעילויות חקר בסביבה הטבעית ובסביבה וירטואלית, תוך שימוש בציוד טכנולוגי מתקדם, באינטרנט ובעזרת צילום ותיעוד משותפים.
חזרה למעלה