פעילות קק"ל באתר

כריתת עצי השיטה

בימים אלו 4.3.04 החל היערן של האתר לבצע כריתה של עצי השיטה. עצים אלו היו ממוקמים בעיקר על הגבעה והיוו חיץ בין בתי התושבים ובין החורשה.
הסיבה לכריתת עצים אלו היא השתלטותם על עצי האיזור ומניעת מגוון הצומח להתפתח באזור.
לאחר שתסתיים פעולת הכריתה ישרפו את כל הגזם של עצי השיטה.

ניכוש עשבייה

כידוע בחודשי החורף צומחת באתר אבן העזר צמחייה עונתית מרהיבה ביופיה. בחודשי הקיץ קמלה צמחייה זו ומהווה מוקד לשריפות.
בימים אלו מכניסה קק"ל לאתר רועה צאן ועדר כבשים אשר ירעו בחורש וייהנו מטעמם הערב של העשבים השוטים, וכך ינקשו למעשה את העשבים המהווים סכנת דליקות בימי הקיץ החמים.
שיטה זו נהוגה ע"י הקרן הקיימת לישראל במקומות רבים כפעילות מניעה כנגד שריפות לקראת בא הקיץ
חזרה למעלה