פעילויות באבן העזר

פעילות מספר 1

מידע - הכרות עם בתי גידול שונים של ציפורים, בשטח אבן העזר.
זיהוי עצים על פי מאפיינים. הכרות עם המצוק של המחצבה והשטח
הפתוח של התל.
הפעלה בשטח - משחק מצא את המטמון, בעזרת פתקים בכתב סתרים
קדום (נמצא באתר הארכיאולוגי באבן העזר). מידע על ציפורים והקשר
בינם לבין השטח.

פעילות מספר 2

נושא - שימוש במשקפת ובמגדיר ציפורים. ניהול יומן תצפית.
הפעלה בשטח - צפייה בתמונות של ציפורים, בעזרת משקפת ומגדיר
לזיהוי ציפורים.
רישום ביומן תצפית.

פעילות מספר 3

נושא - יחסי טורף ולהקה
הפעלה בשטח - בניית מחסה לצפר ותצפית בשטח
חזרה למעלה