בטיחות בבית הספר

אירוע של חפץ חשוד

לחפץ זר בתחומי שטח בית הספר או מחוצה לו יש להתייחס כאל חפץ חשוד. חפץ חשוד יכול להיות: חפץ לא מוכר המעורר חשד, חפת תמים שכביכול הושאר במקום ( לדוגמא תיק גדול ללא השגחה, שקית אטומה, קופסה גדולה וכד').
החפץ החשוד יכול להיות בכל מקום בבית-הספר: בשער בית-הספר, בסמוך לגדר בית-הספר, בכניסה לכיתת הלימוד, ליד פח הזבל, בחצר בית-הספר, במגרש הספורט וכד'.
 
אם מצאת בשטח בית-הספר חפץ חשוד עליך לפעול כך:
1. הרחק את כל התלמידים מהסביבה וולדא שאף אחד לא מתקרב או נוגע
בחפץ החשוד.
 
2. הזעק מורה שנמצא קרוב אליך או את שומא ביה"ס או את עובד הביטחון בביה"ס.
 
3. הישמע להוראות המורה האחראי או השומר, התרחק מהמקום והרחק את חבריך עד שיגיע איש משטרה לטפל בחפץ החשוד.
 
4. בכל מקרה אין להתקרב או לגעת בחפץ החשוד.
 

איתור אדם הנראה חשוד בשטח בית-הספר או מחוצה לו.

אדם חשוד יכול להיות כל אדם זר, שאינו מוכר לך כלל, שאף פעם לא ראית אותו בשטח בית-הספר או בכלל. אדם חשוד יכול להיות גם אדם שהבחנת שקפץ מעבר לגדר בית-הספר.
 
אם שמת לב שהאדם החשוד מסתובב בשטח בית-הספר או מחוצה לו ומתבונן לכל עבר, הולך הלוך וחזור ובוחן את סביבתו שים לב היטב ללבושו, לצורה החיצונית שלו וגש בהקדם לשומר או למורה הקרוב ביותר אליך ודווח לו על כך.
 
השומר / המורה יבדקו אתה אדם החשוד. אם יהי צורך , ירחיקו אותו משטח בית-הספר, ואף יזעיקו משטרה.

איתור רכב חשוד בקרבת בית-הספר

מכונית חשודה יכולה להיות כל מכונית שהמראה החיצוני שלה אינו רגיל וגורם לך לחשוד בה. ישנם מספר סימנים לזיהוי המכונית החשודה: מכונית ישנה ומלוכלכת, חוטי חשמל מיותרים שיוצאים ממנה, לוחיות זיהוי לא זהות (מאוחר ומלפנים), העדר לוחיות זיהוי, סימני פריצה המעידים על רכב גנוב, פריטים בתוך הרכב שקשורים לדליקה (גז, דלק וכו'), רכב החונה בצורה לא הגיונית ומעוררת חשד, רכב שקוע בגלל משקל כבד, רכב החונה זמן רב בקרבת בית-הספר.
 

אם הבחנת ברכב חשוד עליך לפעול כך:

 
1. הרחק את כל התלמידים מהסביבה וודא שאף אחד לא נוגע ברכב או מנסה לפתוח את פתחיו.
2. הזעק מורה שנמצא קרוב אליך או את שומר ביה"ס.
3. הישמע להוראות המורה האחראי/השומר/העב"ט (עובד הבטחון), התרחק
מהמקום והרחק את חבריך עד שיגיע חבלן משטרה לטפל ברכב החשוד.
 

אירוע פיצוץ או יריות בשטח בית-הספר או מחוצה לו.

אם שמעת פיצו ו/או יריות כשאתה במהלך שיעור בכיתה התרחק מחלונות הכיתה והישמע להוראות המורה.
אם שמעת פיצוץ ו/או יריות בזמן ההפסקה עליך לדווח על כך במהרה למורה הקרוב אליך או לשומר בית-הספר ולהיכנס לתוך מבנה בית-הספר. המורים ידריכו אותך מה לעשות וכיצד להתנהג.
 

אירוע אזעקה / הפעלת סירנה בבית-הספר

כשנשמעת אזעקה/סירנה בשטח בית-הספר הדבר מעיד על אירוע חירום המתרחש בבית-הספר או בסביבתו.
תחילה עליך לדעת כי באירוע זה מטפלים אני מקצוע: צבא, משטרה וצוות בית-הספר האחראים על הנושא.
המורה בכיתה יסביר לך מה לעשות וכיצד לנהוג ממש כפי שתרגלת בתחילת שנת הלימודים.
הדבר החשוב הוא להיות ערני וקשוב, להתרחק מהחלונות ולבצע כל מה שהמורה יבקש ממך.
יתכן והמורה יבקש ממך לצאת מהכיתה ולרדת למקלטים. יש לעשות זאת באופן מסודר, לא לרוץ, לצאת בטור מהכיתה אחד אחרי השני לכיוון שהמורים יראו לך. וודא שאף אחד מחבריך לא נשאר בכיתה.
בית-הספר ידאג להודיע להוריך, במידת הצורך על האירוע.
 

אירוע פירצה בגדר בית-הספר

אם הבחנת בפרצה בגדר בית-הספר, בשקית התלויה על הגדר או בחפץ המונח בסמוך לה, עליך לדווח מייד למורה או לשומר בית-הספר.
 

סיכום

עליך לדעת כי שומר ביה"ס מגיע לביה"ס לפני שכל התלמידים מגיעים. הוא
מבצע סריקות ובדיקה של כל שטח ביה"ס. השומר דואג לנעול את כל השערים
ולבדוק כל אדם שנכנס לביה"ס.
מנהל ביה"ס, העב"ט (עובד הבטחון) וצוות המורים יודעים כיצד לנהוג בכל אחד מהמקרים הנ"ל.
בכל שעות הלימודים מסיירת ניידת משטרה באזור ביה"ס ובודקת שהכל בסדר, שאין אנשים או חפצים חשודים.
השוטרים נמצאים בקשר עם צוות המורים, השומר וקב"ט (קצין בטחון) מוסדות חינוך של הרשות המקומית.
בנוסף, יש לזכור כי צוות ביה"ס והשומר יודעים כיצד לפעול בכל אירוע מסוג זה.
עליך רק לדווח להם והם ידעו כיצד לפעול.
יחד עם זאת, עליך להיות ערני לכל אירוע שמתרחש בשטח ביה"ס.
 
חשוב לזכור -
עירונות התלמיד מונעת אסון
כל מה שנראה לך שונה ולא מוכר - נא לפנות לעזרת מבוגר
חזרה למעלה