בקשה למלגות

הורים יקרים,

הנדון: מלגות לסיוע במימון תשלומי הורים, שנת הלימודים תשפ"א

בקרוב נפרסם חוזר תשלומים לשנת תשפ"א, תשלומי בית הספר יגבו השנה בהתאם לפעילויות שיתקיימו.
 
בשלב זה חשוב לי לאפשר להורים שמעוניינים להגיש את הבקשה למלגה על מנת שאם יהיה צורך יוכלו לקבל את הסיוע וההקלה בתשלומי הורים.
 
בהתאם לחוזר מנכ"ל_ע"ט 11 , משרד החינוך מפעיל תקציב מלגות שמטרתו לסייע לתלמידים ממשפחות ,שידי הוריהם אינה משגת, בדרך של הענקת מלגות, לצורך מימון רכישת ספרים ואביזרי לימוד, טיולים ופעולות העשרה לימודיות, חינוכיות וחברתיות.
 
אין בהקצבה זו לסייע לכלל התלמידים, אלא לאתר את הנצרכים ביותר ולסייע להם ולו באופן חלקי.
בחירת התלמידים וסכום המלגה לכל תלמיד, נקבעים בהתאם לקריטריונים, כפי שמכתיב משרד החינוך ולפי שלושה פרמטרים: הכנסה חודשית לנפש, אישור רווחה והתייחסות פרטנית לפי צרכים ייחודיים.
 
וועדת מלגות בית ספרית תתכנס ותבחר את התלמידים הזכאים ביותר לתמיכה, עפ"י קריטריונים של משרד החינוך וזאת מתוך ההנחה כי הצוות החינוכי מכיר היטב את הצרכים ויבצע את חלוקת התקציב באופן מושכל, הוגן ותוך שוויון הזדמנויות.
 

בימים אלה של קורונה וסגר, הורים המעוניינים להגיש בקשת מלגה מתבקשים לפעול כדלקמן:

  • להדפיס את טופס הבקשה המצורף ולמלא אותו במלואו.
  • לצרף אל הטופס צילום של 3 תלושי שכר אחרונים של כל הורה.
  • משפחות המטופלות ברווחה יצרפו אישור מהרווחה )יקנה להם ניקוד נוסף(. -
  • מי שיש לו צורך פרטני חובה לצרף אישור המעיד על כך. -
  • את הטופס והמסמכים יש להגיש במעטפה סגורה עם שם התלמיד/ה, למזכירות בית הספר -
  • ניתן להשאיר בעמדת המאבטח בכניסה והוא יעביר למזכירות.
שימו לב !!! מועד אחרון להגשת הטפסים הוא – .202010.25 יום א'.
 
בקשות שיוגשו אח"כ לא יטופלו.
 
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה. 
 

להורדת טפסי הבקשה - אנא לחצו כאן 

 
בברכת שנה טובה ובריאה,
 
 
מיטל ארליך
מנהלת בית הספר
 
זוהר אמיתי
יועצת בית הספר
 
שרון מליחי
מזכירת בית הספר
 
 
 
 
חזרה למעלה