תגבור לימודי

תגבור לימודי יתקיים בתאריכים 27.8 - 29.8.
בין השעות 8:00 עד 12:00.
הודעה נמסרה לתלמידים.