שבוע זהירות בדרכים

מדי שנה בימים אלו אנו מציינים במערכת החינוך את השבוע הבינלאומי לבטיחות ילדים במטרה לפעול לצמצום מספר הילדים הנפגעים מדי שנה.

רבות מהתאונות מתרחשות בבית, בחצר ובמרחבי הפנאי. ממחקרים עולה שמרבית התאונות ניתנות למניעה באמצעות העלאת מודעות, שינוי הרגלי התנהגות והטמעתם.

ילדים נמצאים בסיכון גבוה להיפגעות בשל חוסר ניסיון, יכולת מוגבלת לזהות סיכונים וסקרנות, לכן חשוב שנקנה להם ידע ומיומנויות להתמודד עם סכנות וסיכונים המתרחשים במרחבים שלכאורה, כל כך מוכרים ובטוחים להם.

מצורפת מצגת בנושא "הורות באחריות" המיועדת להפצה להורי תלמידי בתי הספר. נבקשכם לדאוג להפצת המצגת להורי התלמידים.

המצגת גם כוללת הזמנה לצפייה במשדר אינטרנטי במסגרת אקדמיה ברשת בתאריך 16.5.2019 בשעה 21:00. עודדו את ההורים לצפות במשדר.

http://www.zahavmerkaz.edu1.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1876529

חומרים נוספים לרשותכם בקישור לזירה אינטרנטית המרכזת בתוכה פעילויות נבחרות המוצעות לשבוע זה:

http://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/satey-week.aspx

בברכה,

חנוך בניש וצוות ההדרכה המחוזי
הפיקוח על החינוך לבטיחות בדרכים בחינוך היסודי, מחוז מרכז
אתר זה"ב במחוז מרכז: http://www.zahavmerkaz.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp