המועד האחרון לרישום לבית הספר של החופש הגדול ה - 9 ביוני 2018

המועד האחרון לרישום לתכנית ביה"ס של החופש הגדול יסתיים בתאריך 9/6/18 מוצ"ש בשעה 24:00 .
הרשמה באתר "מקום בלב"
לא תהיה הארכה .
בברכה,
מתנס מקום בלב