בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

הקמת עמודי עונות תשע"ט

השנה, תשע"ט קבוצה אוצרי אמנות שכבות של תלמידי כיתות ה-ו יצרה סביבה פיסולית (מיצב) מחודשת בחצר הקיימות. בתחילת התהליך שוחחנו על המרחב ועל עמודי החשמל מעץ שהוצבו במרחב בשנה שעברה. הגדרנו מחדש את המטרה וכל אחד/ת מחברי הקבוצה הציע תכנית, שהתייחסה לחומרי העבודה ולמרחב. הסקיצה שנבחרה התמקדה בנושא חילוף עונות השנה בדגש על הצבעוניות שמאפיינת כל עונה ועונה.
אנחנו מאמינים שכתמי הצבע שיצרנו על העמודים יהיו ברורים לכל באי החצר ויוסיפו עוד היבט למגוון המיצגים שבחצר האמנות.
1...6
חזרה למעלה