ראש חודש אדר תשע"ט

ראש חודש אדר
אדר הוא חודש בלוח השנה העברי החל בסוף עונת החורף.
פעם בשלוש שנים – בשנה הרביעית, מציינים בלוח השנה העברי שני חדשי אדר ושנה זו נקראת שנה מעוברת. יש בה שני חדשי אדר: אדר א' שאורכו 30 יום ואדר ב' שנחשב מבחינה הלכתית לחודש אדר "הרגיל" ובו חלים כל אירועי החודש כמו חג הפורים.
חודש זה נחשב לחודש בו מזלם של היהודים מאיר וזורח, בעקבות שינוי הגזרות במגילת אסתר ולכן כשמתחיל חודש אדר – א' באדר ב' מצווה היא לחגוג ולשמוח "משנכנס אדר מרבין בשמחה!"
המילה אדר היא גם מלשון 'אדיר', והיא מסמלת חוזק וגבורה, כמו שנאמר בספר התהילים: אדיר במרום ה'!
ולכן, החלטנו בבית הספר כי בתאריך זה נקיים השנה למידה אחרת.
פתחנו בשעתיים של למידה בחברותא, פעלנו בתחנות ספורטיביות, השתתפנו בסדנת תיגוף וקינחנו באכילת אזן המן ובשירה בציבור לפורים.
אכן "משנכנס אדר מרבין בשמחה!"
1...9 >>
חזרה למעלה