בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

תחרות איסוף מיכלי משקה 2006

תחרות איסוף מיכלי משקה 2006 בעקבות הפעילות של נאמני המחזור למען איסוף מכלי משקה התקבל בביה"ס מכתב מתאגיד אל"ה. במכתב הודיע סמנכ"ל שיווק ומכירות בתאגיד על זכייה באוטובוס ליום פעילות.
 
מטרת הפרס הינה לקדם ולעודד את הפעילות החינוכית שבוצעה בביה"ס להגברת המודעות, המעורבות והחשיבות לשמירה על ערכי הסביבה ולקידום נושא חוק הפיקדון. יישר כח לנאמני המיחזור.
1...0
חזרה למעלה