בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

תחרות איסוף בקבוקים

חוק הפיקדון במטרה להגדיל את כמות איסוף מכלי חוק הפיקדון החליטו נאמני המחזור לערוך תחרות בין הכיתות במהלך חודשיים. בכל יום שישי עמדו נאמני המחזור בכניסה לבית-הספר ואספו מתלמידי כיתתם את מכלי חוק הפיקדון. בכניסה לביה"ס הוצב לוח שתאר את כמות איסוף הפריטים על-פי הכיתות. פעילות זו קידמה מאוד את המודעות והאחריות של תלמידי בית הספר ומשפחותיהם.
1...0
חזרה למעלה