בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

הפסקה פעילה - מחזור

הפסקה פעילה-נאמני מיחזור תשע"ג ביום חמישי ה-17.1.13 יצאו תלמידי בית ספר "אפק" להפסקה ב"רוח הקיימות".
 
מטרת ההפעלה הייתה להגביר את המודעות לנושא מחזור מכלי המשקה. בחצר בית הספר המתינו לתלמידים שלל הפעלות שהכינו חברי קבוצת "נאמני המחזור" בהנחייתן של המורות רוני ואורנה, המובילות את הקבוצה .
 
הרעיונות להפעלות השונות והמגוונות היו פרי דמיונם של התלמידים המפעילים, תוך הקפדה על ניצול חומרים בשימוש חוזר. ביניהם היו תחנות הסברה בנושא הפלסטיק, ייצורו, זמן ההתכלות שלו, הנזקים הנגרמים לסביבה מהשלכתו...
 
דרכי הטיפול ובעיקר עידוד ההפחתה במקור. כבר בבוקר ניתן היה לחזות בתלמידים רבים מגיעים ליום הלימודים עם ילקוט על הגב ושקית עמוסה בפירטי פיקדון... בהשתתפות בתחנות השונות מסרו התלמידים פריט פיקדון אחד למפעילי התחנה.
 
תלמידי בית-הספר שרו, רקדו ופעלו בהנאה רבה ואל מיכלי האיסוף הצטרפו מאות מיכלי משקה ריקים אשר יועברו לתאגיד אל"ה.
1...0
חזרה למעלה