בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

כנס ארצי במודיעין תשס"ה- תמונות

קבוצת המנהיגים הסביבתיים של בית-הספר השתתפה בכנס השנתי של הרשת הירוקה שנערך במודיעין. הכנס התקיים בחווה האקולוגית "אדם וחווה". מצורפות תמונות המתארות את הפעילות.
1...0