תצפית ציפורים אוקטובר תשסט

צופים בעיטי החורש. מיקומה הייחודי של מדינת ישראל בצומת של שלוש יבשות הביא לכך, שלמרות שטחה המצומצם מהווה ישראל "צוואר בקבוק" אליו מתנקזים באביב ובסתיו כחמש מאות מיליון ציפורים, תופעת טבע ייחודית שכנראה אין שנייה לה בעולם.
 
השנה, שנת תשס"ט, פתחנו בשתי תצפיות האחת התקיימה ביום שבת, והשנייה התקיימה ביום שבת... התצפית הונחתה על ידי הגב' סורל ריטר וטליה סמולש ואליהן הצטרפו מדריכי (תלמידי) אפק, בי"ס אקולוגי ניסויי. בשבת הראשונה היה יום סגרירי ולא ניתן היה לראות ציפורים אך חווינו גשם זלעפות שניתך עלינו. השמחה הייתה גדולה והחוויה עוד יותר.
 
בשבת השנייה זכינו לפיצוי וצפינו בנדידה הגדולה שהתרחשה באותו יום של עיטי חורש כחמשת אלפים במספר. העיטים חולפים בשמי ישראל ביומיים ובסך הכל נצפו ע"י המרכז לחקר ציפורים כ 53,000 עיטי חורש שחלפו בישראל . את התצפית קינחנו במשחק בינגו שעורר התלהבות רבה בקרב המשתתפים.
1...9 >>