תצפית ציפורים ספטמבר תשסז

ביום שבת כמסורת שהחלה בנה שעברה הגיעו תושבי העיר לתצפית על הציפורים הנוששות. התצפית התקיימה במרומי אתר "אבן העזר" אשר נמצא בשכונת גבעת הסלעים. את הפעילות הנחו מדריכים צעירים, תלמידי כיתה ה'-1 אשר הסבירו אודות תופעת הנדידה, צורות התעופה, הסיבות לנדידה ועוד. התלמידים הסבירו לקהל הרב שנכח במקום גם על האתר והממצאים שנמצאו בו. במהלך הפעילות זכה הקהל לראות קבוצות קטנות של עופות הנודדות על כנפי הטרמיקה. לסיכום הפעילות הוזמן הקהל לשחק משחק "בינגו ציפורים", תודה למדריכיםהצעירים ולמורה גולדי לב אשר ליוותה אותם בהכנות. להתראות בשנה הבאה.
1...9 >>