ביקור בדיר חנה תשע"ח

ביקור תלמידי אפק בבית ספר יסודי ג' בדיר חנא בצפון
מפגש למידה משותף שני בשנת תשע"ח התקיים השנה ב- 14/3/18 באזור בבית ספר יסודי ג' בדיר חנא. במפגש השתתפו גם תלמידי בית ספר נווה מדבר מאבו קווידר שבנגב. קיבלו את פנינו בתופים ושירה והוזמנו לשבת סביב שולחנות לארוחת בוקר משותפת.
לאחר מכן התלמידים התחלקו לקבוצות וביקרו במוקדים שונים בבית הספר כשתלמידי יסודי ג' מסבירים ומנחים. המוקדים: שעון שמש, משחוק וירטואלי בחדר מחשבים, תחנה מטאורולוגית, סביבה מוזיאלית המתארת את התרבות הערבית, גינת ירק ובריכת החורף. החלק המרכזי של המפגש היה סביב בריכת החורף, בדקנו נתונים הידרולוגים של מי הבריכה, כגון: רמת חומציות, טמפ' הסביבה ומי הבריכה וצפינו בכמות היתושים בבריכה. בדקנו את השפעת רמת חומציות המים, טמפרטורת המים והסביבה, אור השמש על אוכלוסיית היתושים מסוג CULEX בבריכת חורף בהשוואה אלינו ואל בית הספר שבדרום הארץ. התלמידים שערו כי כמות היתושים באזור צפון הארץ נמוכה יותר מאזור המרכז והדרום בגלל טמפרטורת הסביבה וכמות המשקעים. כמו כן, היתושים פעילים בעיקר בטמפרטורה גבוהה ולכן באזור הדרום כמות היתושים תהייה גבוהה יותר מאשר באזור מרכז וצפון. מצאנו שיש השפעה של אור השמש על התפתחות האצות במקווי מים והיא מהווה מדד לכמות היתושים בבריכה. הגענו למסקנה שיש השפעה של רמת החומציות במקווה המים על התפתחות היתושים, וראינו שריכוז החומר האורגני במקווי המים משפיע על כמות אוכלוסיית היתושים. תיארנו בשפה העברית והערבית את שלבי התפתחות היתושים (ביצה, זחל, גולם, בוגר) השווינו את כמויות המשקעים באזורים צפון, מרכז ודרום והשפעתם על בריכות החורף. כמות המשקעים פוחתת מידי שנה ומתחת לממוצע ומשפיעה על בריכות החור=D7 ועל כל מערכות האקולוגיות. ס=D7ימנו בחשיבות שמירה על בריכות החורף ותרומת היתושים למגוון הביולוגי למרות הנזק שמהווים לאדם (עקיצות) ובריקוד של דבקה מסביב לבריכת החורף יצאנו לכיוון מרכז.
1...4
חזרה למעלה