בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

כיתה לימודית בחצר תשע"ג

בימים האחרונים של שנת הלימודים תשע"ג קיבל בית הספר מתנה מהקרן הקיימת לישראל כיתה לימודית שהוקמה בחצר הקיימות. ההתרגשות הייתה גדולה ותלמידים רבים התנדבו לעזור בתהליך ההכנה לבנייה.
 
הכיתה הלימודית התקבלה במסגרת יוזמה של קק"ל לרגל שנתה ה- 110 במטרה להפעיל קבוצת מנהיגים מבית הספר שיובילו ויפיצו ערכי מנהיגות, אחריות אקולוגית ציונית ומעורבות.
 
הכיתה הלימודית מאפשרת ומזמנת למידה חוץ כיתתית, למידה פעילה וחווייתית. בסיום תהליך הבנייה יצאו כל תלמידי בית הספר לבקר בכיתה ויש אף כאלו שהספיקו ליהנות בה ממפגשים כיתתיים.
1...0
חזרה למעלה