ניסוי התכלות חומרים

בתהליך הלמידה של נושא הפסולת למדו תלמידי ביה"ס על זמני ההתכלות של חומרים שונים. כדי להמחיש את זמן ההתכלות נערךניסוי. בחצר ביה"ס חפרו התלמידים 4 בורות גדולים.
 
במהלך השבוע אספו התלמידים: בקבוקים, פחיות שתייה, שאריות מזון, שקיות נילון. כל תלמידי ביה"ס השתתפו בתהליך הטמנת הפסולת בבורות שהוכנו ובשילוט הבורות.
 
בחודש מאי יצאו כל תלמידי ביה"ס לבדוק את הפסולת שנטמנה בבורות. הבורות נפתחו ונמצא שפחיות השתייה, בקבוקי הפלסטיק ושקיות הנילון נשארו במצב שהיו. לעומת זאת שאריות המזון התכלו.
יוני,2006, תשס"ו
1...0