כרזות נגד שימוש בניילון

בתהליכי הלמידה של נושא הפסולת כתבו תלמידי כיתות ג'-ד' כרזות בנושא שמטרתן להקטין את צריכת הנילון על ידי התושבים. התלמידים ביקשו מועד קניון הסלע אישור לתלות את הכרזות בקניון. לאחר קבלת האישור נתלו הכרזות וכל האוכלוסייה המבקרת במקום נחשפה לנושא פסולת הנילון. אפריל 2006, תשס"ו
1...0