ביקור רפרנטים לקיימות תשע"ג

רפרנטים ומדריכי מחוזות מבקרים ב"אפקולוגי" ביום שלישי 20.11.12 התקיים בבית הספר ביקור מקצועי שהתמקד בלימודי הקיימות.
 
ביקרו בבית הספר הגב' אסנת פרנס ממונה ארצית לחינוך לקיימות, מר פריד חמדן ממונה על פרויקטים בין לאומיים ומדריכות מחוזיות מכל רחבי הארץ. בפני האורחים הציג מרכז ההפצה את מודל "אפקולוגי" המקדם את הקיימות בחינוך. תוארו בפני המבקרים הרכיבים האקולוגיים, תהליכי ההבנייה והתוצאה המופלאה. דגש רב ניתן לנושא המגוון שמציע בית הספר לטובת לימודי הקיימות: מגוון בנושאים, במוקדים, בקשרים, באמצעים ובעזרים.
 
המגוון הרחב מאפשר לכל אחד לנסות, להתחבר, לתכנן ולבצע ובעיקר לקחת אחריות ולהוביל. המבקרים סיירו במרכז, ביקרו במוקדים: שלולית החורף, תחנת איסוף מי הגשם, תחנת הקומפוסטציה, פינת החי ועוד. המבקרים התפעלו מאורח החיים שבו מתנהל בית הספר והחמיאו לצוות שמתמיד בעשייה הרבה המתקיימת בו. המבקרים גילו עניין רב בדרכים למימוש החזון? האופן בו ניתן להכשיר מורים ותלמידים? השתלבות ההכשרה במסגרת אופק חדש? מעורבותם של המורים והמנהלים בנושא?
 
כמו כן הועלו בביקור סוגיות הנוגעות למטרות, לדרך היישום ובעיקר מגוון הדרכים הרב, מגוון הנושאים הקיימים, מגוון האמצעים המקדמים את הנושא.
1...9 >>