ביקור תלמידות כיתות ה ביס אוהל שרה תשע"ג

תלמידות אוהל שרה בביקור לימודי חוויתי ב"אפק" תלמידות כיתות ה' מבית הספר "אוהל שרה" התארחו אצל תלמידי כיתות ה' בבית הספר. הנושא המרכזי של מהמפגש היה המים.
 
הפעילויות התקיימו לסירוגין, כאשר כיתה אחת עבדה במעבדה, האחרת התנסתה במשחק הקיימות שפיתח בית הספר. הבנות נכנסו למעבדה ובשיתוף עם תלמידי כיתה ה' ערכו ניסויים מגוונים ומרתקים בנושא המים במעבדת מדעים, בסיום הניסויים סכמו את הממצאים במליאה.
 
לאחר מכן, יצאו התלמידים להכיר את המוקדים שבחצר הקיימות של בית הספר הקשורים במים: מיכלי איסוף מים, שלולית החורף, בריכה אקולוגית ועוד. באותו זמן, כיתה אחרת שחקה באולם הספורט במשחק הרצפה הגדול בנושא "קיימות" שפיתח בית הספר, כאשר כל השאלות במשחק היו בנושא המים.
 
המפגש בין בנות אוהל שרה לתלמידי בית הספר היה מיוחד, מהנה ומרתק. מפגשים הסובבים בציר למידה ויש בהם מן ההתפתחות והצמיחה של שני הצדדים, כאשר כל צד, המארחים והמבקרות, יצאו נשכרים מן המפגש הן בהיבט הידע והן בהיבט החברתי-אישי של כל תלמיד. בתקווה למפגשים פוריים גם בעתיד.
1...9 >>