ביקור סטודנטים מכללת בית ברל תשע"ג

ממכללת בית ברל ל"אפק", בית ספר אקולוגי ניסויי ביום ראשון 13.1.13 הגיעו סטודנטים מצטיינים להוראה ממכללת בית ברל לביקור ב"אפק", בית ספר אקולוגי ניסויי ומרכז הפצה לקיימות בחינוך.
 
עם הגיעם שמעו הסטודנטים סקירה קצרה אודות בית הספר והדרך אותה עבר בית הספר עד שהפך למרכז הפצה. במהלך הסיור נחשפו הסטודנטים וראש החוג שלוותה אותם, ד"ר דפנה גולדמן, למוקדים שונים ומגוונים בחצר הקיימות בבית הספר. המוקדים הוצגו בצורה מרתקת ורהוטה ע"י תלמידי בית הספר, מנהלת בית הספר הגב' דפנה רודיק והגב' יהודית יטאח מנהלת מרכז ההפצה. בין המוקדים היו מיכלי איסוף מי הגשם, שהיו מלאים במים הודות לגשמי הברכה שירדו לאחרונה, הבריכה האקולוגית, שלולית החורף, הגן היפני ועוד.
 
בין היתר שמעו הסטודנטים אודות החינוך לקיימות אותו מקיים בית הספר בתרבות היומיומית, בתוכניות הלימודים הייחודיות שפיתח צוות בית הספר ותהליכי ההוראה-למידה החווייתיים המתקיימים בו. התלמידים שהסבירו ניהלו עם המבקרים שיח מעניין בסוגיות משמעותיות כמו נחלת הכלל ועוד אחד המוקדים בו סיירו היה הגינה הקהילתית ע"ש עידו גרבובסקי ז"ל, הנמצאת בסמוך לבית הספר. בגינה מתקיימת למידה מעשית של חקלאות ועבודת אדמה ובה מתנסים התלמידים בהקמה של גינת ירק שופעת, אותה מטפחים תלמידי בית הספר. בסיום הביקור התקיים שיח מרתק אודות "האני מאמין" והעקרונות המלווים את בית הספר והאפשרות לקיים שיתוף פעולה בין המכללה לבית הספר.
 
שבו ייקחו הסטודנטים חלק מעשי בעשייה הבית ספרית. בתקווה כי שיתוף הפעולה בין המכללה לבית הספר יישא פרי.
<< 10...18 >>