בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

ביקור תלמידי אבו קווידר בבית ספר אפק

חקר משותף אפק ונווה מדבר תלמידי כיתות ו', באפק, בית ספר ניסויי לקיימות, הלומדים את נושא המטאורולוגיה מודדים נתוני מזג אוויר בכל יום. התלמידים נמצאים בקשר שוטף ועקבי עם תלמידי כיתות ו-ז מבי"ס "נווה מדבר" שבנגב ועורכים השוואה בנתונים שנאספים. בשנה שחלפה התלמידים בשני בתי הספר הוסיפו לאיסוף נתוני המדידה גם מדידה של אירוסולים.
 
מדידה זו ייחודית וקיימת בישראל רק בשני בתיה"ס הללו והנתונים מושווים עם מדינות באירופה. השנה שאלת המחקר שניסחו התלמידים מהי השפעת ריכוז ותדירות האירוסולים באטמוספירה בעונות השנה (סתיו, חורף, אביב וקיץ) באקלים מדברי באבו קוידר- נגב, ובאקלים ים תיכוני בראש-העין? אירוסולים הם חלקיקים זעירים המרחפים באוויר.
 
קיימים שני סוגים עיקריים של אירוסולים: האחד אירוסולים ממקורות טבעיים – מהרי געש, גייזרים, אבק וכו'. השני אירוסולים שנוצרו בפעילות אנושית – שריפת יערות על ידי האדם, פליטות גזים מתעשייה וכלי רכב וכו'. במפגשים המשותפים שהתקיימו בנווה מדבר ובאפק מיינו ועיבדו התלמידים את הנתונים, וביחד העלו השערות. בעוד כשבועיים הוזמנו התלמידים לסיור למידה בתחנה המטאורולוגית בבית דגן.
 
בהמשך ינסחו התלמידים את מסקנותיהם ויציעו הצעות לפתרון. התלמידים יציגו את עבודת החקר שלהם בכנס הגלוב הארצי שיתקיים בחודש מאי. תלמידי נווה מדבר זכו לאירוח נעים ומכבד. הם אכלו ארוחת בוקר משותפת סיירו בבית הספר ולמדו מקרוב על מוקדים שבהם נעשה שימוש במדידת נתונים ולבסוף שיחקו ושוחחו.
1...9 >>
חזרה למעלה