בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

ביקור האיחוד האירופאי

איחוד האירופאי מתארח ב"אפק" ביום חמישי האחרון, 23.6.16 התקיים ב"אפק", בית ספר ניסויי לקיימות ומרכז הפצה ביקור של נציגי האיחוד האירופאי, נציגי משרד האנרגיה ונציגי אגף שפ"ע בעיריית ראש העין. הנושא בו התמקד הביקור היה התייעלות אנרגטית בכלל ובמוסדות החינוך בפרט.
 
תלמידי בית הספר הציגו את ההתייעלות האנרגטית במשאב המים באמצעות מכלי האיסוף הנמצאים בחצר בית הספר, איסוף הנתונים השיטתי, המעקב השוטף והשימוש במים הנאספים בניאגרות בימי החורף. זאת ועוד, ספרו התלמידים על המכשיר שפתחו במטרה לסייע ולהתייעל באיסוף נתוני מזג האוויר ה- Raspberry Pi - שהוא למעשה מחשב בגודל כרטיס אשראי שנועד למדוד נתוני משקעים באופן שיטתי ומדויק. נציגי האיחוד האירופי התרשמו מאד מההתייעלות האנרגטית המתקיימת בבית הספר, התבוננו במערכת איסוף מי הגשמים, בניאגרות השקופות המותקנות בשירותים, באמצעותם יכולים התלמידים לראות את כמויות המים הנצרכות בעת ההדחה. בית הספר מהווה מודל יחיד במינו בחיסכון במשאבים וניצולם באופן מושכל.
1...9 >>
חזרה למעלה