ליל הסדר בכיתות ד' תשע"א

ליל סדר שכבתי לכיתות ד' ביום חמישי ג' בניסן -7.4.2011 התכנסו תלמידי כתות ד' והמחנכות לחגוג בצוותא את סדר הפסח בבית הספר. התלמידים הנרגשים היו לבושים בלבן והבנים חבשו כיפה לראשם. התלמידים ישבו סביב שולחנות חגיגיים, קראו את ההגדה ושרו משירי החג: 'אחד מי יודע', 'חד גדיא' לאחר הרמת 4 כוסות היין וסיום קריאת ההגדה התכבדו התלמידים במאכלים המסמלים את החג. התלמידים נהנו מהחברותא המשותפת והחגיגית.
1...0