ביקור צפון דרום מרכז תשע"ח

שיתופי פעולה ייחודיים
ביום רביעי, 6/12/17 התארחו באפק, בית ספר ניסויי לקיימות תלמידים מבית ספר נווה מדבר מאבו קווידר שבנגב, ומבית ספר יסודי ג' מדיר חנא. המטרה הייתה למידה משותפת בנושא מזג האוויר. בתחילת המפגש התלמידים הכירו זה את זה באמצעות משחק קיימות, לאחר מכן, עבדו התלמידים בקבוצות במוקדים,בחצר הקיימות, כגון: תחנה מטאורולוגית, במערכת לאיסוף מי גשם, בוסתן, בריכת החורף ועוד. בפעילות התנסו התלמידים במדידות מטאורולוגיות באמצעות מכשור טכנולוגי מתקדם "הגלוביסנס" ובדקו את הפנולוגיה של הצומח בסביבה (עלווה, פריחה, פירות). במפגש המליאה הציגו התלמידים את הנתונים והתקיים שיח מעניין ומרתק שהתמקד בקשר שבין המטאורולוגיה לפנולוגיה. לבסוף נערכה השוואה בין כמויות המשקעים באזורים השונים שירדו השנה, בהשוואה לשנה קודמת ולממוצע השנתי. התלמידים התעניינו והתפלאו לראות את ההבדלים הגדולים בכמויות המשקעים באזורים שונים. ובמשך לשנה שעברה גם השנה נתוני כמויות הגשם לשנה זו מצביעים על כך שבראש העין ירדו כמויות גדולות יותר של משקעים אפילו מאזור צפון הארץ. מן הנתונים ניתן להסיק שיש ביטוי להתחממות הגלובלית והיא משפיעה על האקלים בעולם ובישראל וכולם חייבים לעשות משהו למען כדור הארץ. המפגש הסתיים בתפילה לחורף גשום ובארוחת צהריים בניחוח תימני שהשאירה טעם של עוד.
1...9 >>