בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

הרצאה לכיתות א' ב' חברת 'צעד קדימה'

הרצאה בנושא פסולת ביום ראשון ה-5.5.13 נפגשה הגב' ריקי מחברת "צעד ירוק" עם קבוצת תלמידים מכיתות ב' להרצאה בנושא פסולת. השנה בשיעורי "בוקר אקולוגי" התחלקו תלמידי כל שכבה לקבוצות למידה בנושאים שונים על-פי בחירה.
 
הקבוצה לומדת את נושא הפסולת בגישת הלמידה החקרנית. למידה מסוג זה מתבססת על למידה ממקורות מידע מגוונים. הרצאתה של הגב' ריקי אפשרה לתלמידים להרחיב את ידיעותיהם בנושא פסולת ושמשה מקור מידע נוסף ולא שגרתי. ריקי תארה את הבעייתיות בשימוש בכלים חד-פעמיים בהיבט של פסולת וביחד עם התלמידים הציעה פתרונות אפשריים להתמודדות עם הנושא.
 
ריקי שילבה בשיח עם התלמידים אמצעי הסברה מגוונים אשר תרמו לעניין בקרב שומעיה הצעירים. במהלך המפגש נוצר שיח מעניין ופורה שהתבסס על הידע הקודם של התלמידים בנושא.
1...0
חזרה למעלה