בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

פעילויות תשע"ג

מודדים רעש - גלריית תמונות

מועצת תלמידים מתכנסת מידי יום רביעי בשולחן הדיונים הנמצא ברחבה שבין הספרייה לרחבת המחשבים. המיקום המרכזי ושעת הצהריים, שניהם מהווים גורם לרעש. בשל המיקום, אנו סובלים מרעש רב הנובע מן הפעילויות המקיפות אותנו. בשל השעה, אנו סובלים מרעש הנובע מפעילויות שונות של חברת הילדים. החלטנו לנסות לחולל שינוי. במקום שנחפש לנו מקום שקט, החלטנו להביא את השקט למבנה. בשעת המפגש ערכנו מדידות רעש באמצעות מד רעש דיגיטלי.
 
הממצאים היו מדהימים. גילינו שמד הדציבלים הראה 140 דציבלים בשיא הרעש. רעש זה דומה לרעש שמייצר מטוס בהמראתו. את ממצאי המדידות הצגנו במשך שבוע בלוח מודעות בכניסה לבית הספר. על הלוח גם ספקנו מידע אודות רעשים ונזקיהם. הלוח עורר התעניינות רבה ובמיוחד קופסת הקרטון, אליה התבקשו התלמידים לשלשל רעיונות לשיפור בנושא. אנו מקווים כי פעילות זו והפעילויות הבאות ישיגו את המטרה והשקט ישרור במבנה.
1...3
חזרה למעלה