תחרות אימוץ אתר - הפרס

ביום שלישי, י"ג אדר א' תשס"ה, 22.2.05 הגיעו נציגי הועדה לביקור בבית-הספר ובאתר "אבן העזר". נציגי הועדה היו המפקחים: מר ישראל אדיר, הגב' אסנת פרנס והגב' לילי הורביץ. את הועדה ארחה קבוצת תלמידי כיתות ד'עד ו'. התלמידים סיירו עם חברי הועדה בשביל אבן העזר והסבירו אודות הצמחים, בע"ח האופיינים למקום, על פעילות הניקיון וסימון השביל, על האתר הארכיאולוגי ועוד.