ביקור יו"ר קק"ל

בחודש ינואר 2004 התקיים ביקור של יו"ר קק"ל, מר יחיאל לקט, מנכ"ל קק"ל מר יצחק אלישיב,ראש העיר, מר משה סיני, באתר "אבן העזר" בגבעת הסלעים. מטרת הביקור אימוץ האתר על-ידי תלמידי בית-הספר וטיפוחו כאתר טבע עירוני. בביקור השתתפו קבוצת מנהיגים סביבתיים ותזמורת ביה"ס.

חזרה למעלה