טקס הסמכה לירוק מתמיד תשס"ט

"אפק", בי"ס אקולוגי ניסוי הוסמך לבי"ס "ירוק מתמיד" לכבוד רב זכה "אפק", בי"ס אקולוגי ניסויי, שהנחיל גאווה לעיר ראש העין, כשהוסמך לבי"ס "ירוק מתמיד". הסמכה זו היא ההסמכה הגבוהה ביותר למוסדות חינוך "ירוקים", אשר פועלים למען חינוך לקיימות בקרב תלמידיהם ותושבי הקהילה העירונית. בית ספר "אפק" קיבל את ההסמכה הודות לתהליכי ההוראה למידה הערכה המתקיימים בתחום החינוך לקיימות ועבור הפעילות הענפה שמקדמים התלמידים, המורים והעובדים עם מגוון הקהילות העירוניות לטובת איכות החיים, הסביבה והחברה. בית הספר עמד בהצלחה בשלושת הקריטריונים של ועדת השיפוט:
 
תוכנית לימודים במסגרתה מקבלים התלמידים 30 שעות שבועיות בתחום החינוך לקיימות, קיום תכניות קהילתיות ושימוש מושכל במשאבים. ועדת השיפוט התרשמה מאוד מהעשייה האינטנסיבית והמעמיקה של בית-ספר "אפק" הכוללת פעולות מחזור, איסוף מי גשם והעברתם לניאגרות, שימוש בקופסאות לכריכים במקום שקיות, הכנת מיצגים אמנותיים, הממחישים את הצורך בשימוש מושכל במשאבים ובהקטנת נפח הפסולת, פעילויות הסברה בקהילה בנושא המים ועוד. ביה"ס פועל גם בקרב הקהילה ותלמידי כיתות ה' של ביה"ס חונכים את ילדי גני הילדים בתכנית "רצפים בדרך הטבע, תלמידי כיתות ו' הפעילו את התושבים באירוע צפרות, תלמידי כיתות ג'-ד' השתתפו ביום הניקיון הבינלאומי ועוד.
 
את תעודת ההסמכה העניקו למנהלת בית הספר, הגב' דפנה רודיק והמורה למדעים הגב' גולדי לב שר החינוך מר גדעון סער והשר להגנת הסביבה גלעד ארדן בטקס חגיגי שהתקיים בגני התערוכה ב19.11.09. הגב' זיוית לינדר, ראש אגף חינוך והסברה במשרד להגנת הסביבה הנחתה את הטקס, והשר להגנת הסביבה ברך את הנוכחים ותאר את שמחתו הרבה למראה הנוער שלא מסתכל רק על עצמו אלא רואה ומתחשב בצרכים של האחר, של הזולת ושל הדורות הבאים.
 
שר החינוך הכריז שהשינוי האמיתי יבוא דרך החינוך. בטקס השתתפה גם מנהלת מחוז מרכז במשרד החינוך ד"ר סולי נתן.

חזרה למעלה