בית ספר ניסויי לקיימות - מרכז הפצה

אפק אקולוגי ניסויי תשע"ח

קראו עוד

אודות בתי ספר ניסויים

גף ניסויים ויזמות פועל זה כעשור לעידודם של אנשי חינוך להיות גורם שותף ומשפיע על עיצוב מערכת החינוך.
קראו עוד

אפק אקולוגי ניסויי תשע"ז

קראו עוד

אפק אקולוגי ניסויי תשע"ו

קראו עוד

אפק אקולוגי ניסויי תשע"ה

קראו עוד

אפק אקולוגי ניסויי תשע"ד

אפק אקולוגי ניסויי תשע"ג

אפק אקולוגי ניסויי תשע"ב

אפק אקולוגי ניסויי תשע"א

אפק אקולוגי ניסויי תש"ע

אפק אקולוגי ניסויי תשס"ט

אפק אקולוגי ניסויי תשס"ז

אפק אקולוגי ניסויי תשס"ח

אפק אקולוגי ניסויי תשס"ו

אפק אקולוגי ניסויי תשס"ה

שטחים פתוחים

פסולת מוצקה