בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

ביקורים מיוחדים

ביקור וועדת פרס חינוך תשע"א

ביקור נשיא המדינה תשע"א

פרס חינוך ארצי לרה"ע תשס"ט

ביקור השר להגנת הסביבה תשע"ג

ביקור השר להגנת הסביבה תשע"ג - סרטון

קראו עוד

ביקור שרת החינוך תשס"ט

ביקור ראש העיר תשע"ה

ביקור ראש העיר תשע"ו