ביקורים מיוחדים

ביקור ראש העיר סוף שנה תשע"ז

קראו עוד

ביקור וועדת פרס חינוך תשע"א

קראו עוד

ביקור נשיא המדינה תשע"א

קראו עוד

פרס חינוך ארצי לרה"ע תשס"ט

קראו עוד

ביקור השר להגנת הסביבה תשע"ג

קראו עוד

ביקור השר להגנת הסביבה תשע"ג - סרטון

קראו עוד

ביקור שרת החינוך תשס"ט

קראו עוד

ביקור ראש העיר תשע"ה

קראו עוד

ביקור ראש העיר תשע"ו

קראו עוד
חזרה למעלה